Ministrstvo za zdravje že nekaj let spodbuja delodajalce k skrbi za zdravje na delovnem mestu. V tem smislu organizacijam ponujam možnost seminarjev za zaposlene, ki vsebujejo 12 srečanj Qigong vadbe v živo ali na spletu.

Poleg tega izvajamo tudi znanstvene raziskave, v katerih raziskujemo učinke vadb na različne aspekte človekovega zdravja. Rezultati raziskave opravljeni na eni od slovenskih osnovnih šol, so pokazali  statistično pomembne rezultate v izboljšanju splošnega blagostanja učencev že po nekaj mesecih vadbe.

Tudi raziskave v tujini kažejo pozitivne učinke vadbe Qigonga na zdravstveno stanje in počutje med študenti, delavci, profesionalnimi športniki in zdravstvenimi delavci po svetu.

 

Takšne in podobne programe vodim od leta 2018 v Sloveniji ter na spletu preko Zoom platforme za udeležence iz tujine (Nizozemska, Italija, Belgija, Argentina), v sodelovanju z lokalnimi QiGong združenji.

Več o QiGong za kolektive v podjetjih, organizacijah in šolah

Vadba stremi k postopnem razvoju samozavedanja lastnih impulzov posameznika. Z uporabo procesov čuječnosti, ki v vadečem prebujajo samozavedanje in občutek odgovornosti za lastno zdravje in osebno rast, vodimo vadbe, ki pomagajo pri ozaveščanju telesne drže ter izpopolnjujejo prostorsko in gibalno zavedanje. Hkrati predstavimo tudi uporabne metode za obvladovanje stresa in čustev, primerne za vsakodnevno rabo.

Običajno vadeči v obdobju treh mesecev vadbe že lahko zaznavajo spremembe, ki se kažejo v dobrem počutju. Pogosto kot izboljšana sposobnost za shajanje z dnevnimi aktivnosti, izostren fokus in občutek vitalnosti in sproščenosti.

Zmanjšana stopnja bolniških dopustov in vprašalnik izpolnjen pred in po obdobju vadbe sta jasna dokaza, ki potrjujeta pozitiven vpliv našega programa.

Z vsakim posameznikom delamo na njegovi osebni rasti, vzporedno pa se gradijo medosebna razmerja v kolektivu, kar vzpodbudno vpliva na delovno okolje in občutek pripadnosti skupini z enakim ciljem.

Vadba posameznikom pomaga doseči boljši nastop, saj izboljša povezavo in usklajenost telesa in uma. Cilj vadbe je zmanjšanje nevarnosti za poškodbe, ki bi posledično povzročila izostanek na treningih.

Redna vadba je investicija v izostreno samozavedanje, kar se ne udejanja le kot preventiva pred poškodbo, temveč tudi kot zelo pomembna vrlina, ki športnikom doprinaša hitrejši čas okrevanja med posameznimi treningi in tekmovanji.

Naš program enakovredno naslavlja pomembnost psiholoških in fizioloških faktorjev pri uspešnosti posameznika in/ali ekipe v športu.

Če vas sodelovanje zanima in bi se želeli udeležiti brezplačne poskusne vadbe, vas vabim, da me kontaktirate.

Kontakt

Mauro Lugano

Pošljite sporočilo